00

Nordisk Friluftsliv
v/Kenneth Dirchsen


 Velkommen til Nordisk Friluftsliv ! 
Hvem henvender Nordisk Friluftsliv sig til: 

Nordisk Friluftsliv henvender sig primært til folk der arbejder indenfor SKOLE- OG INSTITUTIONSOMRÅDET. Her tænkes ikke kun uddannede lærere og pædagoger, men også medhjælpere, studerende, fagfolk og folk ansat på Kommunerne. 

På bagrund af ønsker og opfordringer tilbyder Nordisk Friluftsliv nu også teambuilding, aktivitetsdage og kurser for FIRMAER og PRIVATE.Målgruppen:

Nordisk Friluftsliv målretter sine aktiviteter til alle grupper børn og unge fra 6 år og opefter.
En del aktiviteter, kurser og undervisning er desuden målrettet voksne og personalegrupper.

Derfor Nordisk Friluftsliv:

Der er stor fokus på børns trivsel, sundhed og fysiske aktivitet i dag, samtidig med at vi tillægger natur og friluftsliv større og større værdi. Ofte ser man at lærere og pædagoger skal skabe nye tiltag og dække nye arbejdsområder, som de ikke altid har kompetencer indenfor. Mange eksterne folk ved noget om friluftsliv og tilbyder kurser for lærere og pædagoger, men få tager udgangspunkt i institutionen/skolen, personalet, forudsætninger, økonomi samt brugerne og deres baggrund/motivation.
For at udbrede nytteværdien af friluftsliv er det grundlæggende at skabe en basisviden blandt lærere, pædagoger og andre formidlere, men lige så vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte skole, institution, Kommunes rammer.
Med få midler og ændringer kan fysisk aktivitet, natur og friluftsliv blive en integreret del af hverdagen og et pædagogisk redskab med store sidegevinster i form af sundhed, trivsel mm.


Hos Nordisk Friluftsliv pakkes pædagogiske mål ind i sjove, spændende og anderledes rammer – i fri luft. Oplevelser og læring for både voksne og børn venter...


Der er på denne side taget udgangspunkt i en række tilbud og kurser som skræddersyes til hvert enkelt projekt og behov.
Hvis I sidder med specielle behov, målgrupper, private arrangementer eller andet, som I ikke finder tilbud om på disse sider kan I altid prøve at ringe eller skrive en kort mail, så kan vi sikkert hjælpe jer alligevel...


Venlig Hilsen

Kenneth Dirchsen 
Friluftskonsulent
Nordisk Friluftsliv | Ravnsborggade 15A 4th | 2200 Kbh.N. | Tlf.: 26794268 | info@nordiskfriluftsliv.dk