00
Kommuner


Nordisk Friluftsliv tilbyder at indgå i kommunalt samarbejde om dels formidling af friluftsliv samt om sundhed & bevægelse for børn og unge.

Der kan bl.a. tænkes:

- kurser
- forløb
- konsulentarbejde
- aktiviteter
- planlægning af naturkolonier
- Skiundervisning
- Mm.

Nordisk friluftsliv tager i alle sine tilbud udgangspunkt i en pædagogisk hverdag og formidling. Hvordan er Nordisk Friluftsliv et supplement til det kommunale arbejde med folkesundhed, målrettet børn og unge?

- Undervisning og formidling for voksne
- Oplevelser og fysisk aktivitet for børn og unge
 


Dette er de primære arbejdsområder for Nordisk Friluftsliv. Arbejdet indenfor disse områder skal ses som et nyttigt supplement til de i forvejen etablerede projekter, kurser og tiltag i forbindelse med folkesundhed, primært for børn og unge.
I mit mangeårige arbejde som idrætspædagog, leder og friluftsvejleder i både Danmark og Norge oplever jeg at den fremtrædende problemstilling hos lærere og pædagoger ofte er den samme; ”friluftsliv og fysisk aktivitet er godt, men kan jeg gøre det”… 


Der findes efterhånden en del kurser i friluftsliv og forskellig tilnærmelse til naturen. Kurser som ofte er relevante og godt tilrettelagte og som giver deltagerne både indsigt og kompetencer. Desværre oplever man ofte at der er en tendens til at selv små ændringer i skolens/institutionens hverdag kan være vanskelige at gennemføre – også selvom man lige er kommet tilbage fra kursus med en masse gode idéer og ild i sjælen. Og hvorfor så det? 

Der kan være mange årsager til dette, men primært finder man grunden i, at fordi man hiver 1 eller 2 personer ud af en hverdag og på kursus betyder det ikke at alle så er enige i denne prioritering, eller forstår hvad der egentlig er målet med det. Ofte kan det også være vanskeligt for kursisterne at vende tilbage til skolen/institutionen og formidle det de har lært, så alle forstår det – de har jo selv lige lært det. 


For at ”nye” pædagogiske redskaber som friluftsliv kan tages i brug kræver det både bevidsthed om personalegruppens/skolens/institutionens ressourcer men også om målet med at benytte sig af et nyt pædagogisk redskab. Hvad giver det målgruppen? Hvad tilfører det det pædagogiske arbejde? Osv. 


Nordisk Friluftsliv arbejder netop med disse aspekter som baggrund for alt undervisning og aktiviteter. Friluftsliv er ikke nødvendigvis den store videnskab, men det kræver at man er bevidst om sin egen rolle som formidler, hvis man vil bruge friluftslivet som pædagogisk redskab. 


Naturvejleder – Friluftslivsvejleder

Mange kommuner benytter sig i dag af naturvejledere på økobaser, kurser, ture mm. Hvorimod kun få ved hvad forskellen egentlig er på Naturvejlederen og Friluftslivsvejlederen. Dette gives der et bud på af 2 friluftslivsstuderende i en opgave baseret på spørgeskemaer og interviews.


Naturvejlederen
”Typisk har en naturvejleder en gruppe med ude i naturen i 2 timer, hvor det er biologiundervisning, der er i højsædet, og dermed fokus på de oplevelser, det kan give. Naturvejlederen taler til deltagernes intellekt – altså videnskultur. Deltagerne i naturvejledning har typisk ikke haft indflydelse på, hvad der undervises i, og agerer i høj grad som tilskuere til naturens liv. En naturvejleder formidler natur.” 


Friluftslivsvejlederen
”En friluftslivsvejleder formidler derimod, hvordan man færdes i naturen. Friluftslivsvejlederen arbejder gerne indenfor en anden tidsramme – en hel dag eller med overnatning. Det er ikke biologiundervisning, selvom grønne aspekter er en vigtig del, men formidlingen foregår i høj grad med inddragelse af det hele menneske – krop, følelser, sanser, intellekt og fantasi i oplevelsen (kropskultur). Deltagerne er fysisk aktive.”

Naturvejlederen og friluftslivsvejlederen er ikke hinandens modstykke, men nok nærmere en forudsætning for en optimal og forskellig oplevelse i naturen.

af Kenneth Dirchsen
Nordisk Friluftsliv | Ravnsborggade 15A 4th | 2200 Kbh.N. | Tlf.: 26794268 | info@nordiskfriluftsliv.dk