00
Profil
Bagrund:
Nordisk Friluftsliv tager sit udgangspunkt i naturen som ramme for oplevelser, aktiviteter og pædagogisk arbejde. Vi har gennem mange års tidligere joberfaring både kendskab og indblik i processer, arbejdsmetoder og krav i både skoler og institutioner. Dette er bl.a. med til at kvalificerer os til at komme med input til brug af fysisk aktivitet, natur og friluftsliv i en pædagogisk hverdag. 


Idé:
Nordisk Friluftsliv vil gennem arrangementer, kurser, foredrag, projekter, lejrskoler, kolonier og ture skabe bevidsthed om værdien i den tætte sammenhæng mellem Idræt – natur – friluftsliv samt gøre disse 3 ”rum” tilgængelige. ”Den gode oplevelse”, erfaring, selvtillid, bevidsthed om egen formåen, idræts- og naturopdragelse, sociale kompetencer, sjov og leg skal stå i centrum.


Hvor:
Nordisk Friluftsliv tager dels sit udgangspunkt i den enkelte institutions/skoles udeområde og nærmiljø og dels i naturområder i Danmark, Sverige og Norge. 


Hvem:
Nordisk Friluftsliv ejes af Kenneth Dirchsen som også står for den daglige drift og kundekontakt. Eksterne instruktører med baggrund indenfor pædagogisk arbejde og friluftsliv er tilknyttet og bruges alt efter kundernes behov.
Nordisk Friluftsliv | Ravnsborggade 15A 4th | 2200 Kbh.N. | Tlf.: 26794268 | info@nordiskfriluftsliv.dk