00
Teori

For at få den fulde forståelse af friluftslivets værdi som både sundhedsfremmende og som pædagogisk redskab vil det være en stor hjælp at læse lidt om definitioner, muligheder og begrænsninger indenfor friluftslivet. 


Friluftsliv er noget som der efterhånden er mange meninger om, men hvad der er rigtigt eller forkert er det kun en selv der kan definere. Dog er der lavet mange undersøgelser og projekter der alle peger i retning af både børn og voksnes nytte af friluftslivet, både set i forhold til sundhed og udvikling. 


Friluftsliv er efterhånden blevet et modebegreb som alle nikker genkendende til når de hører det, men som alle har sin egen mening om og holdning til. Friluftsliv i brugen som pædagogisk redskab i skoler, institutioner mm. adskiller sig en del fra den indgangsvinkel man ellers ser til friluftsliv idet at friluftslivet bruges bevidst i det pædagogiske arbejde og tilrettelægges derefter. 


Følgende teorisider omhandler forskellige indgangsvinkler til natur og friluftsliv, hovedsageligt med udgangspunkt i arbejdet med børn og unge, bevægelse og sundhed.
Nordisk Friluftsliv | Ravnsborggade 15A 4th | 2200 Kbh.N. | Tlf.: 26794268 | info@nordiskfriluftsliv.dk